Bạn phải ăn CEI kiêm của riêng bạn pim sec me ke

Đúng vậy, bạn phải xuống và ăn cái chết tiệt đó. Cởi quần áo chết tiệt đó ra và pim sec me ke để tôi gặp anh. Tôi muốn bạn nhảy cho tôi như con khỉ nhỏ mà bạn đang có.